ภูเก็ตพุ่งไม่หยุด ติดโควิดรายใหม่ 415 ราย แซนด์บ็อกซ์ 97 ราย test & go 61 ราย

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 6 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สรุปสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 เม.ย.2564 ถึงปัจจุบัน ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 415 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 256 ราย ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 1 ราย ผู้ติดเชื้อภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 97 ราย ผู้ติดเชื้อ test & go 61 ราย ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,559 ราย หายป่วยกลับบ้าน 47 ราย

ขณะที่ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม 21,127 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 20,080 ราย ผู้ติดเชื้อโครงการรับกลับมารักษา 42 ราย ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 22 ราย ผู้ติดเชื้อลูกเรือต่างประเทศ 19 ราย ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 21 ราย ผู้ติดเชื้อแซนด์บ็อกซ์ 629 ราย ผู้ติดเชื้อ test &go 353 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสม 143 ราย

ทั้งนี้จากการตรวจเชิงรุกแบบทดสอบจิตวิทยา ผลตรวจ ATK อ.เมือง ตรวจเชิงรุก 70 ราย ไม่พบ , อ.กะทู้ ตรวจเชิงรุก 948 ราย พบ 159 ราย, อ.ถลาง ตรวจเชิงรุก 24 ราย พบ 4 ราย สรุปไม่พบผู้เข้าข่ายรายใหม่ตรวจเชิงรุก ATK 163 ราย ยอดคงเหลือของผู้เข้าข่ายกักตัว 47 ราย

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19