หุ้นเพิ่มทุน SOLAR จองเกลี้ยง

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“โซลาร์ตรอน” เผยผลการเปิดเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นได้รับการจองซื้อล้น

นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เผยว่า จากที่บริษัทฯ กําหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564 เป็นมูลค่ารวม 544,124,723 บาท หุ้นเพิ่มทุนได้รับการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นอย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ประกาศออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น แสดงถึงความเชื่อมั่นในนโยบายและทิศทางใหม่ของธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 50%

ปลดเครื่องหมาย “C” (Caution) ให้แก่หลักทรัพย์ SOLAR ในทันที

“จากประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 30 ปี ทำให้ SOLAR มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในธุรกิจที่ทำ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนใหม่ เราไม่เพียงผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น แต่มุ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมพลังงานบริสุทธิ์ใหม่ๆ ให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศนำไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket